top of page

Không phải cho riêng bạn
mà là còn cho họ nữa

Bảo Hiểm Nhân Thọ 
 
Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có thể giúp những người thân yêu của bạn trả học phí đại học, thanh toán thế chấp và thậm chí giúp bù đắp khoảng cách thu nhập hưu trí trong trường hợp bạn qua đời. Và một số chính sách lâu dài mang đến cơ hội xây dựng giá trị tiền mặt mà bạn có thể sử dụng theo bất kỳ cách nào bạn muốn. 
Bảo hiểm nhân thọ hoạt động như thế nào?
Với bảo hiểm nhân thọ có thời hạn và vĩnh viễn, bạn thanh toán phí bảo hiểm để trong trường hợp bạn qua đời, những người thân yêu và người thụ hưởng của bạn sẽ nhận được khoản trợ cấp tử tuất được xử lý từ chính sách. Bảo hiểm có kỳ hạn dành cho một khoảng thời gian cụ thể trong khi bảo hiểm vĩnh viễn dành cho cuộc sống miễn là phí bảo hiểm được thanh toán.
 
Tôi có cần bảo hiểm nhân thọ không?
Nếu bạn có bất kỳ ai phụ thuộc vào bạn về mặt tài chính hoặc nếu bạn không muốn để lại những người thân yêu của mình với chi phí chôn cất hoặc nợ nần, thì câu trả lời là có. Và nếu bạn mới bắt đầu và muốn có một mức giá hợp lý khi bạn có gia đình, thì các loại bảo hiểm nhân thọ khác nhau cũng có thể giúp bạn đạt được điều đó.
 
Tôi cần bao nhiêu bảo hiểm nhân thọ?
Nói chung, hầu hết các cố vấn đề xuất gấp 10 lần thu nhập hàng năm của bạn. Tuy nhiên, tình huống của mọi người là khác nhau và riêng biệt, vì vậy các quy tắc chung áp dụng sẽ không chính xác. Tại Công Ty Dịch vụ Bảo hiểm Chen & Associates, chúng tôi luôn tìm kiếm các công ty bảo hiểm nhân thọ có uy tín và mạnh về tài chính để hợp tác. Điều này sẽ cho phép chúng tôi giúp khách hàng của mình nhận được mức độ lợi nhuận và bảo hộ phù hợp tốt nhất trong ngành.


 

Tìm một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ để đáp ứng nhu cầu của bạn

Chúng tôi hiểu—việc lựa chọn hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có vẻ hơi khó khăn. Nếu có một điều mà ngành bảo hiểm nhân thọ mắc phải thì đó là tạo ra vô số lựa chọn. Nhưng trong trường hợp này, có lý do chính đáng: Nhu cầu, mục tiêu và sở thích của mọi người là khác nhau và chúng tôi muốn giúp bạn tìm một chính sách mà đáp ứng được một trong những tiêu chí sau:

 • Nhu cầu của bạn.

 • Ngân sách của bạn.

 • Số lượng thời gian bạn cần nó được đảm bảo..

 • Bao nhiêu, nếu có, rủi ro bạn có thể chấp nhận.

 • Ngay cả việc bạn muốn tham gia tích cực vào việc quản lý chính sách như thế nào.

Bạn không cần phải làm điều này một mình
Bạn có thể tự khám phá chính sách hoặc bạn có thể nói chuyện hoặc gặp gỡ Chuyên gia tài chính, người có thể đơn giản hóa quy trình cho bạn. Chuyên gia tài chính của chúng tôi có thể sắp xếp tất cả các lựa chọn và giúp bạn chọn một chính sách để đáp ứng nhu cầu của bạn.

Bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn

 • Có thể chi trả

 • Có thể chuyển đổi 

 • Trợ cấp từ tử vong

Nếu bạn chắc chắn muốn có bảo hiểm nhân thọ, nhưng không chắc mình có đủ khả năng chi trả hay không, thì hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn có thể là một lựa chọn tuyệt vời. Thời hạn hợp lý và khoản thanh toán phí bảo hiểm của bạn vẫn là khoản tiết kiệm trong khoảng thời gian phù hợp nhất với bạn, chẳng hạn như 10, 20 hoặc 30 năm. Bằng cách này, bạn quyết định những người thân yêu của bạn cần được bảo vệ tài chính trong bao lâu.

Bảo hiểm trọn đời & Thanh toán có giới hạn

 • Mức tiền phải đóng

 • Xây dựng giá trị tiền mặt

 • Cổ tức

 • Trợ cấp tử vong

Bảo hiểm trọn đời là một chính sách vĩnh viễn, mang đến cho bạn sự bảo vệ được đảm bảo cho những người thân yêu của bạn kéo dài suốt đời. Với bảo hiểm trọn đời, không giống như bảo hiểm có thời hạn, bạn kiếm được giá trị tiền mặt được đảm bảo, mà bạn có thể sử dụng theo bất kỳ cách nào bạn muốn. Việc tham gia bảo hiểm nhân thọ trọn đời đủ điều kiện để nhận cổ tức,1 có thể làm tăng quyền lợi tử vong và giá trị tiền mặt của hợp đồng. Hoặc có những lựa chọn khác mà bạn có thể chọn, chẳng hạn như sử dụng cổ tức để giúp trả phí bảo hiểm

Bảo hiểm liên kết chung & Bảo hiểm liên kết chung được đảm bảo

 • Tiền đóng linh hoạt

 • Xây dụng giá trị tài khoản

 • Trợ cấp tử vong

Cuộc sống của bạn thay đổi, vì vậy bạn cần những lựa chọn có thể giúp bạn theo kịp. Một chính sách bảo hiểm nhân thọ chung cung cấp bảo hiểm nhân thọ vĩnh viễn với phí bảo hiểm linh hoạt. Điều này cho phép bạn điều chỉnh số tiền bạn trả hàng năm – thậm chí hàng tháng – miễn là bạn có đủ giá trị tài khoản. Bạn cũng có thể chọn một chính sách với quyền lợi tử vong được đảm bảo, có nghĩa là gia đình bạn được đảm bảo nhận được một khoản tiền trong trường hợp bạn qua đời

Chỉ số Bảo hiểm nhân thọ toàn cầu (IUL)

 • Tiền đóng linh hoạt

 • Xây dựng giá trị tài khoản

 • Trợ cấp tử vong

Bảo hiểm nhân thọ toàn cầu được lập chỉ mục là bảo hiểm nhân thọ có thể cung cấp quyền lợi tử vong, giống như tất cả các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, cùng với khả năng tạo ra giá trị tiền mặt. Để xây dựng giá trị tiền mặt, bạn thực hiện các khoản thanh toán ngoài chi phí bảo hiểm. Số tiền đó được đặt vào các tài khoản có thể được ghi có lãi suất và tăng dần theo thời gian. Khả năng xây dựng giá trị tiền mặt dựa trên chỉ số tài chính, chẳng hạn như Chỉ số S&P 500®.

Bảo hiểm nhân thọ đa dạng (VUL)

 • Phí Linh hoạt

 • Xây dựng giá trị tài khoản

 • Đa dạng lựa chọn đầu tư

 • Trợ cấp tử vong

Nếu bạn muốn có một chính sách bảo hiểm nhân thọ vĩnh viễn cho phép bạn đưa ra các lựa chọn đầu tư của riêng mình trong chính sách của mình, hãy xem xét bảo hiểm nhân thọ phổ quát có thể thay đổi (VUL). VUL cho phép thanh toán phí bảo hiểm linh hoạt, cho phép bạn chọn số tiền và tần suất thanh toán trong các giới hạn nhất định. Chính sách của VUL cung cấp quyền truy cập vào nhiều tùy chọn đầu tư khác nhau, cho phép bạn chọn các tùy chọn phù hợp với mục tiêu và mức độ chấp nhận rủi ro thị trường và đầu tư của mình.

bottom of page