top of page

bảo hiểm doanh nghiệp

Bảo hiểm doanh nghiệp, còn được gọi là bảo hiểm thương mại, giúp bảo vệ chủ doanh nghiệp khỏi những tổn thất có thể xảy ra.
 

Có nhiều loại bảo hiểm dành cho doanh nghiệp, bao gồm bảo hiểm thiệt hại tài sản, trách nhiệm pháp lý và rủi ro liên quan đến nhân viên.

Tìm kiếm bảo hiểm kinh doanh?
Chúng tôi giúp bạn dễ dàng tìm được bảo hiểm kinh doanh phù hợp mà bạn cần.

Tầm quan trọng của bảo hiểm kinh doanh

Ở hầu hết các tiểu bang, doanh nghiệp của bạn cần có một số bảo hiểm nhất định, chẳng hạn như Bảo hiểm Bồi thường cho người lao động và bảo hiểm thất nghiệp, để hoạt động.

Bảo hiểm Trách nhiệm cũng rất quan trọng vì nếu không có bảo hiểm này, bạn sẽ phải tự trả tiền túi cho bất kỳ khiếu nại pháp lý nào được đệ trình chống lại bạn.

Chọn các phương án bảo hiểm kinh doanh tốt nhất

Để bảo vệ tài sản, thu nhập và tài sản tài chính của doanh nghiệp bạn, bạn sẽ muốn có Chính sách dành cho chủ sở hữu doanh nghiệp (BOP), kết hợp ba bảo hiểm thành một:

Bảo hiểm tài sản thương mại giúp trang trải chi phí sửa chữa hoặc thay thế cho doanh nghiệp của bạn:

 

 • Địa chỉ thực tế

 • Công cụ

 • Máy vi tính và các thiết bị vi tính

 • Inventory Hàng lưu kho

 • Tài khoản nhận
   

Bảo hiểm trách nhiệm chung giúp bảo vệ doanh nghiệp của bạn khỏi các khiếu nại về trách nhiệm pháp lý, chẳng hạn như:

 

 • Chấn thương cá nhân

 • Thiệt hại tài sản

 • Quảng cáo lỗi

 

Bảo hiểm thu nhập doanh nghiệp có thể giúp bù đắp doanh thu bị mất nếu bạn không thể mở doanh nghiệp của mình do thiệt hại do trộm cắp, hỏa hoạn hoặc gió phá hoại.

 

Tùy thuộc vào nhu cầu riêng của doanh nghiệp của bạn, bạn cũng có thể thêm các gói bảo hiểm thương mại khác để tùy chỉnh sự bảo vệ cho mình.

Các loại bảo hiểm kinh doanh bổ sung
 

Các loại Bảo hiểm doanh nghiệp có thể là duy nhất giống như doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi có thể giúp bạn chọn Phạm vi bảo hiểm doanh nghiệp mà bạn cần từ các tùy chọn như:

 • Bảo hiểm vi phạm dữ liệu giúp trang trải chi phí ứng phó và quản lý vi phạm dữ liệu. Chúng tôi thậm chí có thể giúp bạn với các chiến lược để ngăn chặn chúng xảy ra.

 • Bảo hiểm Bồi thường cho Người lao động (Workers’ Compensation Insurance ) giúp nhân viên của bạn nếu họ bị thương tật hoặc bệnh tật liên quan đến công việc bằng cách giúp thanh toán chi phí y tế và tiền lương bị thiếu trong thời gian họ hồi phục.

 • ​Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, còn được gọi là bảo hiểm sai sót và thiếu sót, có thể giúp trang trải chi phí nếu bạn phạm sai lầm trong chuyên môn của mình

 • Bảo hiểm ô tô thương mại giúp bảo vệ bạn và nhân viên của bạn nếu bạn gặp tai nạn khi lái xe đi làm.

bottom of page