top of page

Bảo hiểm y tế hơi phức tạp ? Chúng tôi ở đây để giúp đỡ.

Mua bảo hiểm sức khỏe: Cách chọn chương trình phù hợp

 

Mức bồi thường bảo hiểm của chương trình phù hợp tùy thuộc vào nhu cầu cá nhân của bạn. ​ Dưới đây là năm điểm kiểm tra nhanh là một khởi đầu tốt để chọn đúng kế hoạch. ​

Điều gì ta nên cân nhắc?

Nó có ý nghĩa gì ?

Cách Quyết Định

Khấu trừ

Số tiền bạn trả trước khi chương trình sức khỏe của bạn chi trả các chi phí cho các dịch vụ y tế.

Nếu bạn có khả năng phải phẫu thuật hoặc có nhiều chi phí chăm sóc y tế, bạn có thể muốn có khoản khấu trừ thấp hơn, là số tiền bạn phải trả trước khi chương trình sức khỏe của bạn chi trả các chi phí.

Mạng lưới

Nếu bạn có khả năng phải phẫu thuật hoặc có nhiều chi phí chăm sóc y tế, bạn có thể muốn có khoản khấu trừ thấp hơn, là số tiền bạn phải trả trước khi chương trình sức khỏe của bạn chi trả các chi phí dịch vụ y tế.

Xác định xem bác sĩ của bạn có nằm trong mạng lưới của chương trình hay không.

Bác sĩ y tế

Bác sĩ của bạn - cả bác sĩ gia đình và bác sĩ chuyên khoa.

Bạn có thể muốn chọn một gói mà nhà cung cấp dịch vụ y tế của bạn nằm trong mạng lưới để tránh phải trả thêm phí.

Đơn thuốc

Bất kỳ loại thuốc nào bạn dùng đã được bác sĩ kê toa.

Các chương trình khác nhau có thể có các khoản đồng thanh toán hoặc đồng bảo hiểm khác nhau cho các đơn thuốc được bảo hiểm. Xem lại kế hoạch để hiểu làm thế nào đơn thuốc của bạn được bảo hiểm.

Lợi ích giá trị gia tăng

Bất kỳ điều bổ sung nào mà chương trình sức khỏe của bạn cung cấp cho bạn, chẳng hạn như quyền truy cập vào các ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc giảm giá.

Mặc dù bạn không thể chọn một gói để có thêm lợi ích, nhưng bạn nên biết liệu gói của mình có bao gồm các chương trình giảm giá hoặc dịch vụ khách hàng 24/7 hay không.

Các câu hỏi cần hỏi trước khi bạn chọn một chương trình sức khỏe.

 • Bạn hoặc gia đình bạn có thường xuyên cần được chăm sóc y tế không?

  • Bạn sẽ chi trả nhiều chi phí y tế cho đến khi bạn đạt đến khoản khấu trừ của mình. Nếu bạn dự đoán nhiều dịch vụ chăm sóc y tế, bạn có thể muốn có khoản khấu trừ thấp hơn. Tuy nhiên, các gói có khoản khấu trừ thấp hơn thường có phí bảo hiểm hàng tháng cao hơn.

 • Bạn có kế hoạch phẫu thuật nào không?

  • Những chi phí lớn này là điều mà bạn nên cân nhắc khi lựa chọn kế hoạch của mình.

 • Bạn có một bác sĩ mà bạn thường xuyên phải gặp?

  • Nếu bạn làm như vậy, hãy đảm bảo rằng bác sĩ đó có trong mạng lưới đối với chương trình bạn chọn.

 • Bạn hoặc gia đình bạn cần toa thuốc nào? Bạn cần chúng bao lâu một lần?

  • Kiểm tra danh sách thuốc theo toa của chương trình của bạn để biết các đơn thuốc bạn thường dùng

bottom of page